Kepuasaan Pelanggan dalam bidang pendidikan

Kepuasan adalah perbandingan antara harapan pelanggan dan persepsi terhadap apa yang diberikan. Apabila harapan tinggi sementara kenyataan rendah maka kepuasan tidak tercapai,sebaliknya bila kenyataan melebih harapan maka kepuasan meningkat....