Penemu Aljabar – Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi

Penemu Aljabar – Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi – Ilmu matematika merupakan pelajaran yang lebur di dalam kurikulum pendidikan setiap Negara. Memang cabang ilmu ekstakta yang satu ini...